پرش به محتوا

زمانی که با گربه ها سپری میشود هرگز به هدر نرفته است.

گربه پرشین خاکستری پیشی خاکستری گربه خاکستری پرشین پشمالو خاکستری مشکی طوسی پرشین زیبا خوشگل گربه نر پرشین جذاب

من لئو هستم. یک گربه خیلی زیبا و پررو و کمی مهربون. وقتی کوچولو بودم به علت شیطنت زیاد پدر مادر اولم نتونستن نگهم دارن و منو واگذار کردن به مادر پدر فعلیم. اینها عاشقم هستن و منو میپرستن، کاری که به نظرم وظیفشونه.