پرش به محتوا

بهترین گربه دنیا

گربه من پنج ماه داره و شبها موقع خواب همیشه با موهای من بازی می کنه تا من خوابم ببره.
من EMA رو خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی
خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی دوست دارم.