پرش به محتوا

بالاتر از سیاهی رنگی نیست

من یِ گربه ی سیاه شیطونم که هفته ای ۳بار وسایلای روی میز و کابینتُ تخلیه میکنم😁ولی خوب در عین حال کلی بامزه م و با یه کم لوس بازی از دل مامان و بابام در میارم😌 همیشه دنبال یک همبازی میگردم که میتونه دست مامانم یا پای بابام باشه که حسابی گاز بگیرم و پنجولامو بکشم تو گوشت و استخونشون🤪 نگران نباشینااا همیشه اینجوری نیستم فقط اکثر وقتا🙄