پرش به محتوا

بهداشت گربه

ناخن گربه گرفتن ناخن گربه

نکات مهم دربارۀ مشکل ناخن تیز گربه

ناخن گربه های مخالف با سرعت مختلفی رشد می‌کند. تقریباً هر دو هفته یک بار ناخن گربه خودتان را بررسی کنید تا اگر نیاز به کوتاه شدن داشت آن ها را کوتاه کنید.زمان بررسی ناخن گربه‌ خودتان را عقب نیندازید. برخی اوقات ممکن است ناخن گربه خیلی بلند شود یا حتی بشکند و گربه را اذیت کند.حتی اگر گربه شما خودش ناخن‌هایش را شکسته یا خراش داده شما باز هم در زمان مخصوص هر دو هفته یک بار ناخن پیشی را بررسی کنید.ناخن گربه مسن و پیر به توجّه بیشتری نیاز دارد چون ناخت گربه با بالا رفتن سن گربه ضخیم تر می‌شود و اگر نیاز داشت فقط ابتدای سر ناخن گربه را ببرید چون اگر صبر کنید تا ناخنش بلند شود ممکن… ادامه »نکات مهم دربارۀ مشکل ناخن تیز گربه