پرش به محتوا

۴ گربه دیوونه خاص 😝

گربه چشم آبی پیشی با چشمان آبی گربه خوشگل گربه سفید چشم آبی ملوس

سلام سلام 😍
من لویی هستم. با چشمانی به زیبایی اقیانوس و تنی به سفیدی برف 😌
پسر مامان و عاشق عکاسی، بسیار باهوش و خیلی شکموام 🤭😇
از داداشم پشمالو به عنوان بالشت خواب استفاده میکنم 😂