پرش به محتوا

گربه دون زیباترین گلدون دنیاست که یه گربه مشکل پسند انتخابش کرده 😻

گربه تختخواب گربه خوابالو گربه رختخواب گربه خوابیده گربه خانگی پشمالو

من قبلا نمی دونستم گربه دون در واقع زیباترین و بهترین گلدون دنیاست چون یه گربه مشکل پسند اونو برای نشستن انتخاب می کنه، 😻
از وقتی گربه دون رو شناختم دیدم به دنیا قشنگتر و گربه ای تر شده 😻😻😻😻
راستی شما گربه دون خودتو دارین ؟
اگه ندارین زود تند سریع یه سری به گربه دون بزن 😻