پرش به محتوا

چقدر خوبه که خدا گربه ها رو آفرید❤

گربه پرشین سفید گپیشی پرشین سفید پشمالو گربه پشمالوی پرشین گربه پرشین سفید پشمالو چشم آبی پرشین چشم آبی

من پاستیلم یه دختر لوس و مهربون البته همه پیشولیا عشقن ممنون که این پیجو مختص به ما زدین ما با آرامش کنارتونیم❤