پرش به محتوا

پیشی ها…زیباترین موجودات

گربه پیشی ملوس گردو گربه شیطون گربه خانگی گربه بازیگوش

من گردو هستم
یه پیشی شیطون و بازیگوش
مغرور و مهربون
دوستتون دارم پیشولیای خوشگل
خوشحالم که توی گربه دون یادگاری نوشتم