پرش به محتوا

پشمکی همه رو دوست داره

پشمک گربه سفید اسکاتیش فولد پشمالو پیشی سفید چشم نارنجی گربه چشم کاراملی چشم قهوه ای

پشمک جون ، خیلی ملوس و نازه و عاشق اینه که با پیشیا و آدمای جدید بازی کنه ، وقتی گربه دون رو پیدا کرد کلی ذوق کرد که میتونه معروف بشه و دوستای جدید پیدا کنه