پرش به محتوا

ووبی بلا

گربه خانگی پیشی خانگی گربه ساختمان گربه راه پله گربه نارنجی پیشی نگاه گربه ای گربه ملوس گربه خوشگل خانه گربه پیشی خانگی

سلام من ووبى خانوم شیطون هستم که تا به حال اتفاقات عجیبى برام افتاده. وقتى بچه بودم یه گربه غریبه از دیوار اومد و غذامو خورد آخرشم منو گاز گرفت و رفت و من خیلى ترسیدم، اتفاق بعدى مربوط به روزیه که من فکر کردم از پنجره طبقه سوم میتونم بپرم توى حیات و توى باغچه بازى کنم البته سقوط بدى داشتم و دستم آسیب دید و یه کمى هم زخمى شدم.
عاشق صحبت کردن با پرنده ها هستم اما اونا رو نمیگیرم. مامان ووبى منو خیلى دوست داره و منم عاشقشم