پرش به محتوا

همیشه گشنه

گوشیمو با غذا اشتباه گرفته بود میخواست ازم بگیرتش

________________________
گربه دون: عکسش به دست گربه دون نرسیده دایرکت برامون بفرستید یا دوباره یادگاری ثبت کنید تا ثبتش کنیم میو
________________________