پرش به محتوا

همیشه نسبت به همه موجودات مهربان باشیم… فارغ از هر دین و مذهبى…

من وقتى فندوق رو پیدا کردم داشت مورچه میخورد از گرسنگى سوء تغذیه هم داشت بردمش دامپزشک بعد آوردمش خونه، فروردین میشه سه سالش واسه خودش خانمى شده خیلى با ادبِ، لطفاً نسبت به حیوانات خیابانى بى تفاوت نباشیم 🌹🙏🏼🌹