پرش به محتوا

مندی خانوم ،خوشکل خانوم

گربه خاکستری راه راه گربه تبی خاکستری چشم سبز پیشی خوشگل خاکستری طوسی پیشی چشم سبز راه راه

من مندی خانومم، دو ساله که پیش مامان ونوس و بابا مجید زندگی میکنم و عاشقمن 😍 منم عاشقشونم 💋
خیلی دختر تمیزی هستم و هیچ چیزی رو توی خونه نمیشکنم، همیشه خودمو براشون لوس میکنم و اونا هم همه ش نازم میکنن ولی بعضی وقتا قاطی میکنم و یه چک آبدار نثارشون میکنم 😂 و اونا میخندن یه عالمه و من بعدش خوش اخلاق میشم 😄🥰