پرش به محتوا

مشکی رنگه عشقه

من بلو هستم، اولین فرزند خونواده و البته خسته ترینشون. همیشه خواب واسم تو اولویته و هرجا خوابم میاد همونجا میخوابم. البته با این وجود گربۀ شیطون و دلبریم و خیلی دوست دارم با پتو قایم موشک بازی کنم. موقع عکس گرفتنا سه حالت دارم، یا رخ جدی و مغرور یا رخ شیطون و یا رخ خسته😍 ما یه خونواده هفت نفره بودیم مامانمون رفت پیش خدا شدیم شیش تا، واسه دیدن بقیه خونواده ام به اینستامون سر بزنین💋🐾