پرش به محتوا

مخلوطی از یک پرنسس و پرشین

خوشگل و با نمک. شیطون و حرف گوش نکن.
با مامان و بابام و برادر بزرگترم زندگی می کنم.
۲۰۲۰ ۹ September به دنیا اومد.