پرش به محتوا

قلدر خان رییس محل

گربه قلدر خان گربه نسکافه ای گربه نارنجی گربه نر خوشگل

اسمم قلدر خانه، توی محله همه گربه ها از من حساب میبرن 😂😼 هر وقت میام تو حیاط مامانم کلی بهم غذا میده ولی من خیلی مغرورم و به زور میذارم کسی بهم دست بزنه. 😒