پرش به محتوا

فرشته ای از طرف خدا

اولین بار وقتی تو کوچه دیدمش خییلی کوچیک و بی پناه بود ترسیده بود، یه ندای درونی بهم گفت (یه هدیه از طرف خدا به تو) زود از رو زمین برش داشتمو تو بغلم گرفتمش و اون شد فرشته کوچولویی که خدا برام فرستاده بود.
ما حالا خیلی باهم خوشیم عاشقشم و اونم عاشقمه❤️🤗

________________________
گربه دون: گربه دون هم عاشقش شده 😍
________________________