پرش به محتوا

عزت نفس از ما گربه ها یاد بگیرید.

فرنی گربه سفید گربه پرشین چشم آبی پیشی پشمالوی سفید گربه پرشین پشمالو پرشین سفید خوشگل ناز

اگر نمیدونی با با گربه ات چه جوری رفتار کنی؟ من بهت میگم. من خیلی بد غذا بودم و هستم اما هر مشکل راهی داره. میو تون رو به راه.