پرش به محتوا

طوسی، فرشته آسمونی من😿😿😿

گربه طوسی پیشی توسی گربه خاکستری چشم سبز

طوسی خانومِ عزیزِ من، فرشته بی گناهی بود که هشت سال شریک شادی و غم های من بود و با خُرخُر کردناش، شوق زیستن رو به رگ های زندگیم، تزریق کرد. طوسی عزیز و مظلوم من پاک ترین مخلوق خدا بود که سعادت و شادکامی رو برای من هدیه آورد… اما خب… سرنوشته دیگه… یکی از روزهای تیر ماه سال ۹۸، بر اثر بی احتیاطی و بی دقتی یه راننده بی وجدان، طوسی عزیزم زیر چرخ های یه ماشین لعنتی لِه شد و کنار یه بوته رز، برای همیشه آروم گرفت😭😭😿😿😿 اما اما و اما… طوسی همیشه و تا ابد، مالک بخش بزرگی از قلب منه… طوسی گربه ای بود که عشق رو به من آموخت😭😿💔💔💔