پرش به محتوا

ذوقی چنان ندارد بی گربه زندگانی

گربه پرشین سفید پیشی سفید پرشین سفید پشمالو گربه پرشین پشمالوی سفید خوشگل چشم قرمز پیشی گربه چشم قرمز لئو گربه پرشین

مامان من از روز اول که اومدم پسرش شدم به غذا و بهداشت و بازی من اهمیت میده اونا خیلی من و دوست دارن من هم اونا رو دوست دارم