پرش به محتوا

دنبال دوست جدید میگردم

اسم من چیکو هست، یه پرشین خوشگل
از اون پسر مغرورا هستم😼 ولی مهربونم
هر چیزی رو باید بو کنم نگاه کنم از زیر نظر من رد بشه 😸😽
به تازگی بابا شدم 🐈‍⬛🐈🐈‍⬛🐈‍⬛🐈‍⬛🐈
صاحب ۴ تا بچه ۱۲روزه ام
عاشق مامانمم وقت گذروندن باهاشم
راستی همه عاشق دُم من هستن، دم ناز و قشنگی دارم 🐈🐈🐈
میخوام دوستای زیادی داشته باشم بازم

ما پیشولیا رو دوست داشته باشین ما بی آزاریم و دوستای خوبی برای شما هستیم

________________________
گربه دون: چیکو جون عکست ارسال نشده بفرست برامون دوباره 😍
________________________