پرش به محتوا

خدایا عشق ورزیدن به هرآنچه در پیرامون ما هست را روزافزون بفرما.

گربه پرشین سفید برفی چشم آبی پیشی سفید چشم آبی پرشین چشم آبی پرشین سفید پرشین پشمالوی سفید برفی

خدایا شکر بابت خلق موجود زیبایی مثل sky من.
عشق، محبت، شکرگزاری