پرش به محتوا

جِی جِی و هرا دو تا گربه شیطون و مظلوم

گربه پیشی دو تا گربه دو عدد گربه 2 قلاده گربه بامزه پیشی خانگی گربه خانگی جفت گربه جفت خانگی جی جی و هرا

وقتی ۱۵ روزم بود، من و از مامان و خواهرام جدا کردن دادن به مامان و بابای جدید
خوب غصه خوردم ولی اینجا خونه جدیدم، قلمرو جدیدمه، هیشکی رو حرفم حرف نمیزنه
خیلی شرور و شیطون و وحشی ام
ولی پاش بیوفته واسه مامانم مظلوم میشم 😁😝🥰
الآنم مامانم یه خواهری برام آورده
خواهری من ۳ روز تو کوچه بود همش اذیتش میکردن
البته بگما منم کم اذیتش نمیکنم ولی خو دوسش دارم زیاد باهم خوشیم، بی هم ناخوشیم