پرش به محتوا

برای کوچولویی که دیگه عضوی از ماست

برای تویی مینویسم که با اومدنت قلب منو لمس کردی، برای تویی که ترسهای درونم رو نرم کردی و با بودنت چشمام سیاهی هارو کمتر دید. تو عضوی از خانواده مایی، همینقدر عزیزی و من همینقدر بهت دلبسته م