پرش به محتوا

این عکس بمونه از من

این عکس بمونه از من و ونوس قشنگم که قراره راه زیادی رو با هم بریم.