پرش به محتوا

آرامش

گربه تبی پشمک آرامش گربه خواب گربه پیشی خوابیده

امیدوارم یه روزی همه ی موجودات خدا کنار هم با آرامش و‌سلامتی زندگی کنند
خونه ای گرم غذایی خوب و خانواده ی و مردمی دلسوز داشته باشیم